Wetgeving

Wetgeving

Oekraïne behoort tot de weinige landen waar de meest gangbare voortplantingstechnologieën volledig wettelijk zijn. Surrogaat moederschap en eierschenking zijn zorgvuldig omschreven in de wetgeving en zijn volledig wettelijk in dit land. Wetten van Oekraïne in dit opzicht zijn veel progressiever dan in de meeste landen van Europa.

 

Bijvoorbeeld de Familiecode van Oekraïne bepaalt de oorsprong van een kind geboren met de hulp van de kunstmatige voortplantingstechnologieën. In het tweede deel wordt namelijk bepaalt dat "in het geval van de overdracht van een menselijk embryo verwekt door de echtgenoten (mannen en vrouwen) met behulp van de kunstmatige voortplantingstechnieken in het lichaam van een andere vrouw, de ouders van het kind echtgenoten zijn."

 

ТOok in de Orde van het ministerie van Justitie wordt de procedure voor de registratie van het kind zo vastgesteld: "In het geval van de geboorte van het kind door de vrouw, in wiens lichaam menselijk embryo werd geplaatst verwekt door andere echtgenoten als gevolg van de kunstmatige voortplantingstechnieken, wordt de staatsregistratie uitgevoerd op verzoek van de echtgenoten die hebben ingestemd met een dergelijke overdracht". In dit geval, samen met het document waaruit blijkt dat die vrouw bevallen is van een kind wordt de toestemming ingediend om twee andere mensen als vader en moeder van dat kind in te schrijven. Die echtheid van de handtekening dient notarieel bevestigd worden. Daarboven dient nog een attest ingediend worden die de genetische verwantschap van de ouders met het kind kan bewijzen.

 

De uitvoering van ART-programma's wordt uitsluitend uitgevoerd in geaccrediteerde gezondheidsfaciliteiten.

 

Ook paragraaf 1.8 van de Orde № 787 vastlegt dat de ART toegepast wordt om medische redenen op grond van de vrijwillige toestemming van de patiënten in schriftelijke vorm met het gebruik van de verklaring van de patiënten/ patiënten over het gebruik van ART (er bestaat een speciaal formulier goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne).

 

Donatie van gameten of embryo's - een procedure waarin de donoren in schriftelijke vorm, vrijwillig instemmen om hun geslachtscellen ter beschikking stellen - gameten (sperma, eicellen), of embryo's voor gebruik door anderen in de behandeling van onvruchtbaarheid.

 

Innesteling van het embryo wordt uitgevoerd om medische redenen in een gezonde volwassen vrouw met wie een dergelijke actie wordt uitgevoerd, mits de schriftelijke toestemming van de patiënten om de anonimiteit van de donor en het medisch beroepsgeheim te waarborgen.

 

In Oekraïne, kan elke volwassene en bekwame vrouw draagmoeder worden, mits het bestaan van eigen gezond kind, en de vrijwillige schriftelijke toestemming, evenals het ontbreken van medische contra-indicaties.

 

Indien ouders van het kind geboren uit een draagmoeder, buitenlandse burgers zijn, dienen ze het adres van hun tijdelijk verblijf te melden voor de start van de registratie en vervullen van andere formaliteiten en uiteraard voor hun vertrek uit het land. Dit om patronage door experts van kindergeneeskunde en toezicht mogelijk te maken.

Momenteel wordt de registratie van het kind, geboren met behulp van de geassisteerde voortplantingsmethode via draagmoederschap, uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving van Oekraïne mits voorleggen van het genetische verwantschapsattest.

 

Ongeacht het hoge niveau van de dienstverlening en de kwaliteit van de medische zorg in Oekraïne, kunnen soms extra juridische problemen opduiken bij het organiseren van dergelijke reizen. Voor het verkrijgen en legaliseren van de nodige documenten, bieden van ondersteuning, conflictregeling en vertegenwoordiging van de belangen van onze klanten betrekken wij juristen met relevante specialisatie en kwalificaties.

 

 

Gratis raadpleging over Viber
Neem contact met ons op